De Volkskrant: Postmoderne Jezus zet Tilburg op pad censuur

De Volkskrant over Horror Vacui:

Postmoderne Jezus zet Tilburg op pad censuur

Peter de Graaf − 25/09/07, 02:46

De moderne kruisweg bestaat nog slechts uit ruwe schetsen – in januari moet het klaar zijn – maar heeft al grote commotie veroorzaakt in Tilburg. Volgens de CDA-fractie is het kunstwerk, waarvoor het gemeentebestuur (PvdA, CDA, GroenLinks) 50 duizend euro subsidie verleende, kwetsend voor christenen. Samen met de VVD, D66 en drie lokale partijen dienden de christen-democraten daarom een voorstel in om voortaan criteria te stellen voor subsidiëring van kunst in de openbare ruimte. Volgens de indieners mag een gesubsidieerde kunstuiting ‘niet onnodig kwetsend zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen’. CDA-raadslid Blomme zei veel reacties te hebben gekregen: ‘Ze voelen zich gekwetst. Tilburg is een katholieke stad.’

Het voorstel stuitte op forse kritiek van de PvdA. ‘Wat wel en niet mag, dat is censuur’, aldus raadslid Van Trier. ‘Waar ligt de grens. Wanneer voel je je gekwetst?’

De gemeenteraad besloot gisteravond het initiatiefvoorstel door te schuiven naar de raadscommissie voor kunst en cultuur.

De Leijer vreest aantasting van de vrijheid van de kunstenaar. Bovendien stelt hij: ‘Wat is er mis mee om Jezus in deze tijd te plaatsen?’